Przebieg współpracy
Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

1. Spotkanie zapoznawcze

a) poznanie potrzeb funkcjonalnych i oczekiwań stylistycznych inwestora

b) dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja projektowanego wnętrza

c) podpisanie umowy

wpłata zaliczki 30-50%

2. Projekt koncepcyjny

a) przygotowanie 2-3 wersji rysunków 2d przedstawiających funkcję

b) spotkanie z inwestorem, wybór najlepszej wersji projektu

c) przygotowanie wizualizacji, przedstawiających kolorystykę i styl wnętrza

wpłata zaliczki 30%

Jeżeli jest to ostatni etap pracy, następuje przekazanie wcześniej przygotowanych rysunków,

przedstawiających funkcję i rozmieszczenie instalacji oraz wizualizacji. Pobierana jest reszta

umownej kwoty t.j. 50%

3. Projekt kompleksowy

a) przygotowanie potrzebnych rysunków wykonawczych (podłóg, ścian sufitów, mebli)

b) przygotowanie listy materiałów wykorzystanych i miejsc, gdzie można je kupić,

opcjonalnie przygotowanie zestawienia cen

Jest to ostatni etap pracy, następuje przekazanie wcześniej przygotowanych rysunków

przedstawiających funkcję i wykonawczych oraz wizualizacji. Pobierana jest reszta umownej

kwoty t.j. 40%

 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁOWĄ WYCENĘ TWOJEGO PROJEKTU

 

To Ty decydujesz jaką formę współpracy podejmiemy i jaki budżet zostanie przeznaczony na projekt!